Vanliga frågor

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du kan enkelt boka en tid hos oss genom att du laddar ner vår app Aidera Psykiatri, som är kostnadsfri. Du kan även skicka ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida, mejla eller ringa oss. Du kan boka tid på vår mottagning i Stockholm eller online.

Ett nybesök är ditt första besök hos oss. Ditt besök är på mellan 45 och 90 minuter och vi går då tillsammans igenom de besvär du upplever att du har. Sedan gör vi en strukturerad bedömning, kompletterar med eventuella prover för att utesluta andra somatiska (kroppsliga) åkommor, ställer och tar fram en diagnos, dvs en förklaring för dina besvär och symtom. Tillsammans med dig tar vi sedan fram en individanpassad och skräddarsydd behandling, utifrån våra resultat. 

På ett återbesök utvärderar vi din behandling. Vi kommer att ha fokus på hur du mår och fortsätter jobba enligt din behandlingsplan. Målsättningen med återbesöket är att vi tillsammans ska se till att du långsiktigt kommer att må bättre och bli stabil både psykiskt och fysiskt. 

Nej, du behöver ingen remiss för att boka ett möte hos oss. Du kan kontakta oss direkt via vår app, genom att ringa eller skicka ett mejl. Om du är osäker på om just ditt besök lämpar sig som ett onlinebesök rekommenderar vi att du skickar ett meddelande i vår app alternativt ringer eller mejlar och frågar oss. Det kan ibland vara svårt att veta vilken behandling som du eventuellt behöver. Vi rekommenderar därför att du bokar in ett första möte med oss. Under mötet med dig tar vi sedan ett gemensamt beslut om vilken behandling som passar dig bäst.

Du betalar efter ditt besök hos oss. Vid ett onlinebesök skickar vi dig en faktura med post efter ditt besök. Efter ett besök på vår mottagning kan du välja om du vill betala med swish eller med faktura.

Det beror på. I vissa situationer, efter en strukturerad bedömning och kroppslig undersökning, kan vi snabbt komma fram till rätt diagnos för dig. Om det är ett mer komplext tillstånd krävs kompletterande insatser (utredningar) för att komma fram till rätt diagnos. Det kan handla om samsjuklighet eller primärt och underliggande besvär som kan bero på neuropsykiatriska störningar. Om så är fallet så kommer en större och mer omfattande utredning att krävas. 

Varje behandling är individanpassad och skräddarsydd utifrån ditt tillstånd, din diagnos och dina symtom, förväntningar samt mål. Våra behandlingar, både psykologiska (psykoterapeutiska) samt psykofarmakologiska (behandling med mediciner) är evidensbaserade och enligt regionala vårdprogram i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. 

När du vill använda vår app går du in på sidan Vård online här på vår hemsida. Där hittar du information och länkar för att ladda ner vår app. När du har laddat ner appen, följer du instruktionerna för att boka ett möte med oss, på vår mottagning i Stockholm eller online. Du kan även skriva ett meddelande i appen så svarar vi dig så snart vi kan.

Vi är väldigt måna om att du ska få ett varmt, professionellt och engagerande bemötande hos oss. Men om du inte är nöjd med den vård du har fått eller med vårt bemötande vill vi gärna ta del av dina synpunkter. Du är alltid välkommen att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Du kontaktar oss enklast via mejl, telefon eller med vår app. Vi har rutiner för att hantera eventuella synpunkter och klagomål. De tas på allvar, dokumenteras, åtgärdas och resultatet återkopplas sedan till dig som kund.

Aidera Psykiatri är en privat mottagning inom allmän psykiatri. Det är innebär att frikort inte gäller hos oss.

Om du behöver avboka ditt besök hos oss kan du göra det genom att skicka oss ett mejl eller ringa oss senast 24 timmar innan ditt besök. För uteblivet besök eller avbokning senare än 24 timmar innan bokat besök debiteras hela kostnaden.

Ingen information får lämnas ut utan ditt medgivande till någon utomstående. Allt som din behandlare får kännedom om inom ramen för sitt arbete och som rör dina personliga förhållanden omfattas av vår tystnadsplikt/sekretess. Det föreligger inget krav på att uppgiften ska kunna leda till skada för dig för att uppgiften ska omfattas av tystnadsplikten. Personliga förhållanden innebär information om funktionsnedsättning, diagnos, hälsotillstånd, behandling samt sociala förhållanden.

Tystnadsplikten gäller även efter att en medarbetare hos oss har avslutat sin anställning. Vi följer särskilda rutiner där alla anställda skriver under gällande sekretessbestämmelser.

Vi använder oss av journalsystemet CGM J4. Detta journalsystem är ett fristående journalsystem där säkerhet är högsta prioritet. CGM J4 är inte kopplat till något annat journalsystem varken från privata eller offentliga aktörer.

Har du andra frågor? Då får du gärna kontakta oss