utmattningssyndrom

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Då börjar man få de kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress. Symtomen är bl.a. påtaglig brist på energi, sömnstörningar, koncentrations- och minnessvårigheter. Ofta kan det även förekomma en samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser, exempelvis depression och ångest. Det är därför viktigt att diagnosen blir rätt då dessa kräver olika behandlingsinsatser. 

Om man har haft en stressbelastning under en längre period utan återhämtning finns det olika situationer och händelser som kan utlösa utmattningssyndromet. Det kan handla om både långvarig problematik men också korta akuta situationer såsom oväntade händelser, nya situationer, tidspress på jobbet, uppgifter som väntar, att alltid vara nåbar. Det kan även vara ekonomin, osäker framtid vad gäller arbete, egna krav på själv m.m. som är den utlösande faktorn. 

Förutom den som drabbas av utmattningssyndrom så påverkar detta även anhöriga. Det knepiga är att det inte syns utanpå en människa om man har dessa symtom, vilket gör det svårare att både förstå som nära anhörig samt för den drabbade att få hjälp så snart som möjligt. Även arbetsgivaren har ett ansvar att både se och hjälpa den som har drabbats.

Utmattningssyndrom

”Återhämtning – ta en paus på ett ställe som du älskar”

Kan man återhämta sig och bli frisk?

Det finns mycket att vinna på att hindra utmattningssyndrom från att utvecklas. Lång vila och återhämtning krävs ibland för att bli frisk om man väl drabbats av utmattningssyndrom. Det är dock individuellt och varierande från fall till fall. Vilket innebär att det kan vara allt från ingen vila alls men med goda återhämtningsstrategier till en sjukskrivning, upp till flera år som krävs. 

Den långvariga stressbelastningen sätter spår. Man blir känsligare. Stresståligheten är lägre. Kroppen reagerar snabbare. Förebyggandet av utmattningssyndrom är därför viktigt. Ta korta mikro-pauser under dagen på ca 45 minuter, lär känna dig själv och respektera din egen trötthet, sätt gränser och prioritera om dina måsten för att få återhämtning i vardagen.  

Fakta om utmattningssyndrom

  • Kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress
  • Symtom: nedsatt koncentrationsförmåga och minne, nedsatt uthållighet, trötthet som ej går över, hjärtklappning, yrsel, ljudkänslighet
  • Varningstecken att hålla koll på; gått in i väggen, utbränd, hjärntrött, depression
  • Förebyggandet är viktigast. Centralt är sömn, vila och återhämtning

Ladda ner vår app

Med vår app kan du som är över 18 år få hjälp med diagnostisering, bedömning, terapi och behandling av våra läkare och psykologer via videosamtal, oavsett var du befinner dig. Du kan själv boka dina tider, kommunicera med oss samt bestämma om du vill träffa vår specialist på vår mottagning eller digitalt via videosamtal. Vi ser till att du får träffa en specialist inom en vecka.