Unga, medier och psykisk ohälsa

Unga, medier och psykisk ohälsa

Rapporten Unga, medier och psykisk ohälsa är utgiven av Statens Medieråd 2020. Den handlar om svenska ungdomars självskattade psykiska välbefinnande i relation till deras självskattade medieanvändning. I resultaten kan vi bl.a. läsa att 27% av respondenterna i åldern 13 – 18 år har nedsatt psykiskt välbefinnande.

Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen av Sveriges befolkning med nedsatt psykiskt välbefinnandeökat mellan åren 2006 och 2018, från 14 % till 17 %. En större andel av kvinnorna (20 %) än männen (14 %) har nedsatt psykiskt välbefinnande och detta gäller i alla åldrar. Åldersmässigt finns den största andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande i den yngsta åldersgruppen, 16–29 år, där 25 % har nedsatt psykiskt välbefinnande.

Här kan du ladda ner och läsa hela rapporten >>

Illustration @bubbbisar 🌸

 

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn