transparensredovisning

Kontaktinformation:

  • Företag: Aidera Psykiatri AB
  • Postadress: c/o Lira Wegner, Fredsvägen 2A, 183 30 Täby
  • Telefon: 079-337 56 51
  • Mejl: kontakt@aiderapsykiatri.se
  • Kontaktperson: Lira Wegner

Om Aidera Psykiatri

Aidera Psykiatri är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Vi erbjuder evidensbaserad och individanpassad vård både online och på vår mottagning. Vårt grunduppdrag är att tillhandahålla psykiatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering till personer med psykisk ohälsa som är 18 år och äldre. 

Mer information om Aidera Psykiatri finns på Allabolag.se

Vår verksamhet, Aidera Psykiatri, psykiatrisk mottagning, privat, Stockholm, vård online

Vår vision

Vår vision är bästa tänkbara vård och en ökad tillgänglighet till modern, evidensbaserad och individanpassad psykiatrisk sjukvård av god kvalitet, med patientens behov i centrum. 

Vårt mål

Vi lägger stor vikt vid patientbemötandet och har som målsättning att alla våra kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med den vård vi levererar. Vår målsättning är 100% kundnöjdhet.

Mer om Aidera Psykiatris verksamhet hittar du här

Kvalitetsarbete

Verksamhetens högsta ledning har upprättat, infört och underhåller den kvalitetspolicy som är baserad på etiska värderingar och på uppdraget att uppfylla de kvalitetskrav som krävs. Kvalitetspolicyn innefattar åtagande att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet. Den finns tillgänglig som dokumentation inom verksamheten samt i lämplig utsträckning för relevanta intressenter. Ledningen har det yttersta ansvaret för miljöarbetet, hur det organiseras och att nödvändiga resurser finns för arbetet. Ledningen ansvarar för att fastställa och bereda miljöpolicy genom att upprätta ledningssystem utifrån kraven i miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001.

Mer om vår Aidera Psykiatris kvalitetsarbete finns att läsa här

 

Psykiatrisk mottagning

Medarbetare och Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss på Aidera Psykiatri. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Målsättningen med vårt miljöarbete är att skapa en anda som upplevs utvecklande och stimulerande för alla anställda. Det här uppnår vi genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör samt genom att uppmuntra det som främjar säkerhet och hälsa. 

Vi har kollektivavtal med Vårdföretagarna / Almega.

Ägare och Styrelseinformation

Lira Damirova, leg. specialistläkare
Lira Wegner, Styrelseordförande

Legitimerad läkare, specialist inom vuxenpsykiatri