Unga, medier och psykisk ohälsa

Unga, medier och psykisk ohälsa

Rapporten Unga, medier och psykisk ohälsa är utgiven av Statens Medieråd 2020. Den handlar om svenska ungdomars självskattade psykiska välbefinnande i relation till deras självskattade medieanvändning. I resultaten kan vi bl.a. läsa att 27% av respondenterna i åldern 13 – 18 år har nedsatt psykiskt välbefinnande. Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen av Sveriges befolkning med nedsatt […]

Unga, medier och psykisk ohälsa Läs mer »