psykisk ohälsa

Unga, medier och psykisk ohälsa

Unga, medier och psykisk ohälsa

Rapporten Unga, medier och psykisk ohälsa är utgiven av Statens Medieråd 2020. Den handlar om svenska ungdomars självskattade psykiska välbefinnande i relation till deras självskattade medieanvändning. I resultaten kan vi bl.a. läsa att 27% av respondenterna i åldern 13 – 18 år har nedsatt psykiskt välbefinnande. Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen av Sveriges befolkning med nedsatt

Unga, medier och psykisk ohälsa Läs mer »

Professioner, Aider Psykiatri, privat psykiatrisk mottagning, läkare, psykiater, psykolog, psykoterapeut

Coronapandemin skapar moralisk och ekonomisk stress

Coronapandemin skapar moralisk och ekonomisk stress vilket leder till psykisk ohälsa. Moralisk stress drabbar många i dessa dagar med Coronapandemi. Upplevd konflikt mellan vad man upplever att man bör göra, och tryck från kamrater, organisation, praxis med mera som hindrar eller omöjliggör en etiskt riktig handling, ger upphov till ”moralisk stress”, även kallad ”etisk stress”. (Psykologiguiden

Coronapandemin skapar moralisk och ekonomisk stress Läs mer »