Professioner, Aider Psykiatri, privat psykiatrisk mottagning, läkare, psykiater, psykolog, psykoterapeut

Coronapandemin skapar moralisk och ekonomisk stress

Coronapandemin skapar moralisk och ekonomisk stress vilket leder till psykisk ohälsa. Moralisk stress drabbar många i dessa dagar med Coronapandemi. Upplevd konflikt mellan vad man upplever att man bör göra, och tryck från kamrater, organisation, praxis med mera som hindrar eller omöjliggör en etiskt riktig handling, ger upphov till ”moralisk stress”, även kallad ”etisk stress”. (Psykologiguiden […]

Coronapandemin skapar moralisk och ekonomisk stress Läs mer »