Aidera Psykiatri

Unga, medier och psykisk ohälsa

Unga, medier och psykisk ohälsa

Rapporten Unga, medier och psykisk ohälsa är utgiven av Statens Medieråd 2020. Den handlar om svenska ungdomars självskattade psykiska välbefinnande i relation till deras självskattade medieanvändning. I resultaten kan vi bl.a. läsa att 27% av respondenterna i åldern 13 – 18 år har nedsatt psykiskt välbefinnande. Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen av Sveriges befolkning med nedsatt

Unga, medier och psykisk ohälsa Läs mer »