KBT konsulterna

KBT Konsulterna i Uppsala är en av Aidera Psykiatris samarbetspartner. De erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi med kognitiv beteendeterapi (KBT), neuropsykiatriska utredningar och psykiatrisk bedömning, handledning och utbildning samt organisationsutveckling och chefshandledning. Vi träffar klienter och kunder vid personliga besök på vår mottagning i centrala Uppsala, online via videosamtal samt på plats i olika verksamheter runt om i landet – enskilt eller i grupp.

Vid KBT Konsulterna arbetar erfarna och högt specialiserade legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Exempel på specialområden är:

  • ångesttillstånd hos barn, ungdomar och vuxna som generaliserat ångestsyndrom (oro, GAD)
  • panikångest
  • social ångest
  • avgränsade rädslor (specifika fobier)
  • tvångssyndrom.

Andra områden är ätstörningar hos ungdomar och unga vuxna – vanligen inom idrotten. Generella problem kopplade till idrott, scenkonst och prestation är närliggande områden vi arbetar mycket med. Ytterligare områden är nedstämdhet och depression, stress och utmattning kopplad framförallt till arbete och studier, allvarliga livshändelser med akuta stressreaktioner som följd och kris. Problem kopplade till alkohol, läkemedel och beroende samt anhörigsamtal är andra områden som KBT Konsulterna välkomnar.

Att förebygga stress och utmattning

Friskvård baserad på Mindfulness erbjuds i syfte att hantera- och på sikt förebygga stress och utmattning samt i förlängningen även sjukskrivning. Denna friskvårdsinsats kan genomföras individuellt eller i grupp – på mottagningen i Uppsala eller på arbetsplatsen om så önskas. Friskvård med mindfulness leds av lärare som tillhör de mest erfarna i Sverige.

KBT Konsulterna erbjuder personalhandledning i kognitiv beteendeterapi för personal inom sjukvård, kommunal verksamhet och i näringslivet – både med fokus på behandlingsarbete (KBT) men också på organisationsutveckling – Organizational Behavioral Management (OBM). Gedigen erfarenhet av projektledning av stora projekt inom framförallt offentlig verksamhet finns att tillgå hos KBT Konsulterna. Hos KBT Konsulterna finns också mångårig erfarenhet av handledning i kliniskt behandlingsarbete med KBT för blivande psykologer och psykoterapeuter inom ramen för utbildningar vid t.ex. Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Samarbete med Aidera Psykiatri

Samarbete med Aidera Psykiatri möjliggör att KBT Konsulterna kan erbjuda ytterligare en vårdnivå för klienter i behov av kombinationsbehandling med KBT och läkemedelsbehandling samt där det finns behov även sjukskrivning och/eller läkarutlåtande. Ytterligare samarbetsytor med Aidera Psykiatri är som en del av KBT Konsulternas utredningskoncept ”Utredning i kontext” där en persons svårigheter utreds som en helhet – d.v.s. neuropsykiatrisk utredning, psykiatrisk diagnostik, bedömning av funktionsnivå i vardagen och vid behov läkarbedömning och läkemedelsbehandling. På basis av resultatet av utredning i kontext erbjuds skräddarsydd psykologisk behandling – vid behov i kombination med läkemedelsbehandling.

Varmt välkommen till KBT Konsulterna!

För mer information och kontakt med KBT Konsulterna: