Om Drogkunskaparna

Drogkunskaparna är en samarbetspartner till Aidera Psykiatri. Hos Drogkunskaparna får du professionella verktyg och hjälp vid alkohol och narkotikaproblem, livsstilsproblematik och förändringsprocesser. Med Drogkunskaparna som partner får du hjälp att skapa strategier och formler för vad just du behöver för att åstadkomma det du vill med dig själv och ditt liv.

Ulf Wahlgren från Drogkunskaparna är KBT-terapeut. Han är utbildad beteendevetare med fördjupning inom psykologi, pedagogik, ledarskap samt kriminologi. Ulf har arbetat med människors psykiska ohälsa i 25 år och har erfarenhet inom kriminalvård, LVM-hem, behandlingshem, resursskola för NPF, psykiatrisk slutenvård och öppenvård både för vuxna och ungdomar. Ulf har föreläst om ANTDS i över 40 skolor i Stockholms län. Drogkunskaparna har även uppdrag med KBT-orienterad organisations- och ledarskapshandledning.

Professionella verktyg och hjälp

Att hitta vad som är unikt med dig är viktigt både för din utveckling, din familjs utveckling men även för samhällets utveckling i stort. Upptäck det som inspirerar dig och hur du inspirerar din omgivning, gå bortom dina invanda mönster och upptäck mer av dig själv och din omvärld. Det är det som är grunden för människans överlevnad.

Alkohol, narkotika, beroendeframkallande mediciner och kriminalitet kan vara symtom på ett underskott av långsiktiga, hållbara lösningar med positiva resultat kring de grundläggande områdena i livet. Och ett överskott på bl.a. oro/ångest, depression och/eller neuropsykiatriska problem.

Sannolikt har du en bild av dig själv både hur du är och hur du borde vara. Med Drogkunskaparna som partner får du hjälp att skapa strategier och formler för vad just du behöver för att åstadkomma det du vill med dig själv och ditt liv.