Samarbetspartners

Våra samarbetspartners är bland annat försäkringsorganisationer inom vård, finansiärer, patientorganisationer, professionella organisationer, samhällen samt externa vårdgivare.

Vi kan också bistå familjeläkarna och företagshälsovården med kompetensutveckling och rådgivning rörande patientgrupper med komplicerad psykiatrisk problematik och somatisk samsjuklighet / komorbiditet.

Samarbetspartners

KBT Konsulterna i Uppsala erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi med kognitiv beteendeterapi (KBT), neuropsykiatriska utredningar och psykiatrisk bedömning, handledning och utbildning samt organisationsutveckling och chefshandledning. Vi träffar klienter och kunder vid personliga besök på vår mottagning i centrala Uppsala, online via videosamtal samt på plats i olika verksamheter runt om i landet – enskilt eller i grupp.

Läs mer om vårt samarbete med KBT Konsulterna