Samarbetspartners

 Aidera Psykiatri samarbetar med ett flertal externa vårdgivare, försäkringsbolag, företagshälsovården m.fl.  

Vi bistår familjeläkare och företagshälsovården med kompetensutveckling och rådgivning rörande patientgrupper med komplicerad psykiatrisk problematik och somatisk samsjuklighet / komorbiditet.

Aidera Psykiatri utför även läkarutlåtande vid ansökan eller prövning om: 

  • Personlig assistans och andra LSS-insatser enligt 9§
  • Bilstöd och parkeringstillstånd
  • Färd- och riksfärdtjänst
  • Godmanskap/förvaltarskap
  • Hälsotillstånd vid handläggning av familjerättsärenden; vårdnad, beroende, umgänge m.m. Vi samarbetare även med barnpsykologer och terapeuter
  • Hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder
  • Hälsotillstånd i ärende om körkortsinnehav
  • Aktivitetsersättning, sjukersättning eller andra försäkringsmedicinska ärenden vid nedsatt arbetsförmåga

Mer om våra samarbetspartners

Föregående
Nästa