Psykiatrisk mottagning

Snabb kontakt med en specialist

Behöver du komma i snabb kontakt med en specialist inom vuxenpsykiatri? På vår psykiatriska mottagning i Stockholm eller online via vår app Aidera Psykiatri kan du boka tid och träffa en specialist inom en vecka.

Lider du av sömnproblem, stress, oro eller ångest? Du kanske har behov av att få hjälp med att ställa en diagnos som exempelvis depression, adhd, autism eller utmattning.

Vi erbjuder individanpassad vård för dig som är 18 år och äldre inom följande områden; depression, bipolär sjukdom, krisreaktioner, missbruk och beroende, utmattning, ångest, tvångstankar och/eller tvångshandlingar, sömnstörningar, adhd, autism eller autismliknande tillstånd, ätstörningar, körkortsmottagning.

psykiatrisk mottagning

Psykiatrisk mottagning

Aidera Psykiatri är en öppenvårdspsykiatrisk mottagning med syfte att utreda, bedöma och rehabilitera personer (18 år och äldre) med psykisk ohälsa. Vi gör alltid individuella bedömningar utifrån det som anges i remissen eller på egen vårdbegäran.

Vård online

Du som är 18 år och äldre kan få hjälp med diagnostisering, bedömning, terapi och behandling av våra läkare och psykologer oavsett var du befinner dig genom vår app. Du kan själv boka dina tider, kommunicera med oss samt bestämma om du vill träffa vår specialist på vår mottagning i Stockholm eller digitalt via videosamtal. Vi ser till att du får träffa en specialist inom en vecka.

psykiatrisk mottagning

Områden vi utreder och behandlar

På vår psykiatriska mottagning i Stockholm erbjuder vi även rådgivning och konsultation kring diagnostik, differentialdiagnostik, behandling samt ”second opinion”. Vi erbjuder även anhörigstöd.