Privat psykiatrisk mottagning

Träffa en specialist

Aidera Psykiatri är en privat psykiatrisk mottagning med en öppenvårdsmottagning i Stockholm. Här kan du boka tid och träffa en av våra specialister för att få hjälp. Boka tid på vår psykiatriska mottagning i Stockholm eller online. På Aidera Psykiatri arbetar vi med att utreda, bedöma och rehabilitera personer med psykisk ohälsa, både för barn och vuxna. Vi erbjuder individanpassad vård och gör alltid individuella bedömningar utifrån det som anges i remissen eller på din egen vårdbegäran.

  • Bedömning av dina besvär genom online samtal 
  • Ställer diagnos och föreslår en lämplig behandling
  • Svarar på dina frågor och ger råd gällande medicinering med psykofarmaka 
  • Ger råd om hur du går vidare med din sjukdom och om det finns andra behandlingsalternativ
  • Bedömning av redan insatt behandling och föreslå andra alternativ p.g.a. biverkningar, utebliven eller otillräcklig effekt 

Specialistpsykiatri

Vi erbjuder basutredningar, neuropsykiatriska utredningar samt rådgivning och konsultation kring diagnostik, differentialdiagnostik, behandling och “second opinion”. Vi har dessutom körkortsmottagning, utför läkarutlåtande och erbjuder anhörigstöd

Samtalsterapi

Våra legitimerade psykoterapeuter och psykologer erbjuder olika psykoterapeutiska behandlingar och samtalsterapiformer, bl.a. KBT – Kognitiv Beteendeterapi, emotionell terapi såsom ISTDP-orienterad behandling, PDT – Psykodynamisk terapi. 

En del av den rehabilitering vi på Aidera Psykiatri arbetar med är rehabilitering med fokus på aktivering och kost för bland annat utmattningssyndrom, ångest, stress och ätstörningar. Just nu erbjuder vi även gruppträning i Pilates

5/5