Psykiatrisk mottagning

Snabb kontakt med specialist

Behöver du komma i snabb kontakt med en specialist inom vuxenpsykiatri? Boka tid på vår psykiatriska mottagning i Stockholm eller online. Vi erbjuder individanpassad vård för dig som är 18 år och äldre. Aidera Psykiatri är en privat öppenvårdspsykiatrisk mottagning med syfte att utreda, bedöma och rehabilitera personer med psykisk ohälsa. Vi gör alltid individuella bedömningar utifrån det som anges i remissen eller på egen vårdbegäran.

  • Bedömning av dina besvär genom online samtal 
  • Ställer diagnos och föreslår en lämplig behandling
  • Svarar på dina frågor och ger råd gällande medicinering med psykofarmaka 
  • Ger råd om hur du går vidare med din sjukdom och om det finns andra behandlingsalternativ
  • Bedömning av redan insatt behandling och föreslå andra alternativ p.g.a. biverkningar, utebliven eller otillräcklig effekt 

Psykiatrisk mottagning

Vi erbjuder basutredningar, neuropsykiatriska utredningar samt rådgivning och konsultation kring diagnostik, differentialdiagnostik, behandling och “second opinion”. Vi har dessutom körkortsmottagning, utför läkarutlåtande och erbjuder anhörigstöd

Våra legitimerade psykoterapeuter och psykologer erbjuder olika psykoterapeutiska behandlingar och samtalsterapiformer, bl.a. KBT – Kognitiv Beteendeterapi, emotionell terapi såsom ISTDP-orienterad behandling, PDT – Psykodynamisk terapi.