Psykiatrisk mottagning

Snabb kontakt med specialist

Behöver du komma i snabb kontakt med en specialist inom vuxenpsykiatri? Hos oss kan du boka tid och träffa en specialist inom en vecka på vår psykiatriska mottagning i Danderyd, Stockholm eller online, via videosamtal.

Vi erbjuder individanpassad vård för dig som är 18 år och äldre. Våra specialister kan hjälpa dig med:

  • Bedömning av dina besvär genom online samtal 
  • Ställa diagnos och föreslå en lämplig behandling
  • Svara på dina frågor och ge råd gällande medicinering med psykofarmaka 
  • Ge råd om hur du går vidare med din sjukdom och om det finns andra behandlingsalternativ
  • Bedömning av redan insatt behandling och föreslå andra alternativ p.g.a. biverkningar, utebliven eller otillräcklig effekt 
Psykiatrisk mottagning

Psykiatrisk mottagning

Aidera Psykiatri är en öppenvårdspsykiatrisk mottagning med syfte att utreda, bedöma och rehabilitera personer, 18 år och äldre, med psykisk ohälsa. Vi gör alltid individuella bedömningar utifrån det som anges i remissen eller på egen vårdbegäran. 

Trygg vård online

Oavsett var du befinner dig kan vi hjälpa dig genom vår tjänst, vård online. Du bokar själv in dina tider, kommunicerar med oss samt bestämmer var du vill träffa vår specialist. På vår mottagning i Danderyd eller online.

psykiatrisk mottagning

På vår psykiatriska mottagning i Danderyd, Stockholm erbjuder vi neuropsykiatriska utredningar samt rådgivning och konsultation kring diagnostik, differentialdiagnostik, behandling och ”second opinion”. Vi utför även läkarutlåtande och erbjuder anhörigstöd