Professioner

Trygg vård på vår privata psykiatrimottagning

Läkare / psykiater

En läkare har en grundutbildning på fem och ett halvt år, efter grundutbildningen gör läkaren en praktiktjänstgöring som tidigare kallades AT. Idag kallas praktiktjänstgöringen BT. Efter genomgången praktiktjänstgöring kan läkaren ansöka om legitimation. Efter praktiktjänstgöringen går läkaren en specialistutbildning som är ytteligare sex år. Våra läkare på Aidera Psykiatri är specialister i psykiatri och kallas efter genomgången specialistutbildning psykiater. Grundexamen är på masternivå. Läkarutbildningen har gjorts om och det nya upplägget kan du läsa mer om här. 

Psykolog

En psykolog har en grundutbildning som är fem år. Efter grundutbildningen gör psykologen en praktiktjänstgöring som kallas PTP. Och efter genomgången praktikertjänstgöring kan läkaren ansöka om legitimation. Psykologen kan sedan efter praktiktjänstgöringen gå en specialistutbildning som är ytterligare fem år. I Sverige kan en psykolog specialisera sig inom flera olika områden. En vanlig specialistinriktning för psykologer inom psykiatrin är neuropsykologi. När psykologen genomgått till exempel specialistutbildning i neuropsykologi kan psykologen kalla sig för neuropsykolog. Grundexamen är på masternivå. Du kan läsa mer om psykologutbildningen här. 

Psykoterapeut

Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi för personer som har ett annat människovårdande yrke som grund. Som psykoterapeut utreder du psykologiska problem samt planerar, genomför och utvärderar behandling av dessa. Psykoterapeut kan man bli om man har minst en kandidatexamen i socialt arbete, beteendevetenskap, omvårdnad etc. Det är vanligt att socionomer, beteendevetare och sjuksköterskor läser vidare till psykoterapeut som är en egen profession. Även läkare och psykologer kan läsa till psykoterapeuter. 

Sjuksköterska

En sjuksköterska har en treårig kandidatexamen, huvudämnet är omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap. Sjuksköterskan får sin legitimation i samband med sin examen. Därefter kan sjuksköterskan gå en specialutbildning. Det finns många olika specialistutbildningar för sjuksköterskor, man kan till exempel bli psykiatrisjuksköterska och barnmorska. 

Logoped

Logopeder har en fyraårig grundutbildning (magisterexamen) inom bland annat logopedi, psykologi, lingvistik och fonetik. Logopeder är experter på svårigheter och problem som rör språk, tal, röst- och sväljbesvär. Logopeder arbetar inom många olika sjukvårdsområden men i psykiatriska sammanhang är det vanligt att logopeder jobbar med utredning och behandling när det gäller språkstörningar samt läs- och skrivsvårigheter, men har i övrigt ett brett kunskapsfält som även överlappar andra professionsområden. 

Arbetsterapeut

Arbetsterapeututbildningenär tre år och ger en kandidatexamen. Arbetsterapeuter arbetar ofta med att anpassa, och prova ut samt förskriva olika typer av kognitiva och fysiska hjälpmedel. Arbetsterapeuter jobbar utifrån människors begränsningar och svårigheter för att skapa ett fungerande vardagsliv samt hjälpa människor till nya strategier att hantera svårigheter i den omgivande miljön. Arbetsterapeuter hjälper människor att utvecklas positivt utifrån sina fysiska och kognitiva förmågor. 

Speciallärare / specialpedagog

Speciallärare och specialpedagoger är i grunden utbildad lärare och har därefter en påbyggnadsutbildning, på avancerad nivå. Båda professionerna har en fördjupad kunskap inom pedagogik och jobbar direkt med elever samt handleder lärare i hur de kan arbeta med elever med svårigheter inom olika områden. Båda professionerna arbetar nära eller i elevhälsoteamet. Generellt kan sägas att specialpedagogen arbetar övergripande i skol- och lärandemiljö medan specialläraren ofta har en fördjupad ämneskunskap i kombination med pedagogik att undervisa elever med svårigheter. 

Ladda ner vår app

Klicka här för att ladda ner Aidera Psykiatri appen. Den är kostnadsfri. I appen kan du enkelt och snabbt boka in ett besök med en av våra specialister.