Priser

Priser för onelinebesök:

 • Nybesök, Specialistläkare, 45 minuter: 1 800 kronor 
  Återbesök: 45 minuter: 1800 kronor
 • Nybesök, Psykoterapeut, 45 minuter: 1200 kronor.
  Återbesök:  1200 kronor per terapisession på 45 minuter
 • Förnya recept: 200 kronor

Priser för mottagningsbesök:

 • Nybesök till specialistläkare, 45 minuter: 1 800 kronor
 • Återbesök specialistläkare för fortsatt utredning avseende diagnoser och/eller uppföljning, 45 minuter: 1 800 kronor
 • Psykologbesök för ny bedömning inför eventuell utredning, 45 minuter: 1 500 kronor
 • Neuropsykiatrisk utredning: pris beroende på frågeställning och omfattning; du är välkommen att kontakta oss för exakt prisförslag
 • Nybesök till psykoterapeut för bedömning inför terapi, 45 minuter: 1200 kronor
 • Psykoterapeut, terapisession 45 minuter: 1200 kronor

Om du behöver avboka ditt besök hos oss kan du göra det genom att skicka ett mejl eller ringa oss senast 24 timmar innan ditt besök. För uteblivet besök eller avbokning senare än 24 timmar innan bokat besök debiteras hela kostnaden.

Ladda ner vår app

Med vår app kan du som är över 18 år få hjälp med diagnostisering, bedömning, terapi och behandling av våra läkare och psykologer via videosamtal, oavsett var du befinner dig. Du kan själv boka dina tider, kommunicera med oss samt bestämma om du vill träffa vår specialist på vår mottagning eller digital via videosamtal. Vi ser till att du får träffa en specialist inom en vecka.