Neuropsykiatrisk utredning

Tillgänglighet och kontinuitet med våra specialister

De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD/ADD och Tourettes syndrom. De hör diagnoserna hör till begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är inte ovanligt att en persons symtom kan uppfylla kriterier för flera olika neuropsykiatriska diagnoser. Vid en utredning hos oss på Aidera Psykiatri undersöker vi alltid om det finns fler och/eller andra diagnoser som orsakar de problem du har. Syftet är att erbjuda dig rätt behandling och att dina närstående ska få en bra förståelse för hur just du fungerar och vilket stöd du kan tänkas behöva. 

Vad innebär en neuropsykiatrisk utredning?

  • Självskattning där du själv får värdera (skatta) dina besvär med hjälp av olika skattningsskalor samt kartläggning av din sjukdomshistoria, social bakgrund och livssituation (ingår i den basutredning som oftast är gjord innan)
  • Neuropsykiatrisk intervju, intellektuell testning samt läkarbedömning
  • Under utredningen kommer du att få uppge en person, till exempel en förälder, släkting eller lärare som känt dig under din uppväxt och som kan svara på frågor om ditt fungerande i barndomen. En anhörigintervju är en viktig del av en neurospyskiatrisk utredning
  • Utredningen avslutas genom att du träffar utredaren där ni tillsammans går igenom resultatet. Du får den misstänkta diagnosen/diagnoserna antigen bekräftad eller utesluten
  • Vid erhållen diagnos erbjuder vi rekommendationer gällande behandling. Behandlingen kan påbörjas på vår mottagning omgående i direkt anknytning till avslutad utredning
  • Om du inte önskar fortsatt kontakt på vår mottagning kommer en remiss utfärdas till den mottagning du önskar gå. Neuropsykiatriskt utlåtande med beskrivning av utredningen och resultatet skickas då till dig samt till den mottagning du valt
Neuropsykiatriska utredningar

Fint personligt bemötande och oerhört professionellt. Jag har gjort en neuropsykiatrisk utredning hos Aidera Psykiatri och är mycket glad att jag hittade hit. Att ha kunnat göra utredningen utan långa väntetider och utan stora luckor mellan tillfällena man ses har för mig varit en stor själslig lättnad. Även tillgång till tider som passar för att livspusslet med familj inte ska bli lidande. Jag har genom hela utredningen, men också efteråt haft en tät och bra dialog med samma läkare. Jag är oerhört tacksam att jag fått träffa en sådan bra läkare där respekten för patienten och sitt yrke hela tiden fått stå i fokus. Skulle rekommendera Aidera Psykiatri till alla som har möjligheten att söka sig privat för en neuropsykiatrisk utredning.