Neuropsykiatrisk utredning

Individuell anpassad vård

Hos oss på Aidera Psykiatri får du träffa både läkare och psykolog när du tar kontakt med oss för en neuropsykiatrisk utredning. Tillgänglighet, kontinuitet i dina möten med våra specialister samt individuell anpassad vård är våra ledord när vi utför en neuropsykiatrisk utredning. Vi ser till att du får komma i kontakt med våra specialister snabbt och att du får bästa priserbjudandet.  

Fint personligt bemötande, men samtidigt oerhört professionellt. Jag har gjort en neuropsykiatrisk utredning hos Aidera Psykiatri och är mycket glad att jag hittade hit. Att ha kunnat göra utredningen utan långa väntetider och utan stora luckor mellan tillfällena man ses har för mig varit en stor själslig lättnad. Även tillgång till tider som passar för att livspusslet med familj inte ska bli lidande. Jag har genom hela utredningen, men också efteråt haft en tät och bra dialog med samma läkare. Jag är oerhört tacksam att jag fått träffa en sådan bra läkare där respekten för patienten och sitt yrke hela tiden fått stå i fokus. Skulle rekommendera Aidera Psykiatri till alla som har möjligheten att söka sig privat för en neuropsykiatrisk utredning.

- Tacksam patient och familjefar
Neuropsykiatriska utredningar

Vad innebär en neuropsykiatrisk utredning?

  • Utredningens innehåll och längd görs utifrån din specifika problembeskrivning och behov
  • Efter avslutad utredning får du en skriftlig sammanfattning av utredningen och rekommendationer av ev. behandling
  • Om du vill kan du sedan stanna hos oss för fortsatt psykofarmakologisk och psykologisk behandling
  • Vi kan även ordna med läkarintyg till din skola/arbetsplats vid behov
  •