Neuropsykiatrisk problematik

Vad omfattar termen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en övergripande beteckning för tillstånd som ger symtom från barndomen. Termen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning omfattar:

Ofta ger dessa funktionsnedsättningar symtom redan i förskoleåldern och sammanfattas under beteckningen ESSENCE – Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations. De kan överlappa varandra och vissa besvär kan dominera den kliniska bilden under en period av livet, medan andra kan vara betydligt mera framträdande under en annan.

Vanliga problem vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  • Svårigheter med socialt samspel
  • Kommunikation
  • Impuls- och aktivitetskontroll
  • Uppmärksamhet, koncentration
  • Inlärning 

Begåvningen kan vara ojämn med svårigheter på vissa områden och med god funktion på andra. Graden av funktionsnedsättningar kan variera från allvarligt med behov av stöd och hjälp till hög funktionsnivå med avgränsade problem.

Alla diagnoser inom området förutsätter en eller flera funktionsnedsättningar så som socialt samspel, svårigheter i förskola/ skola med inlärning, lidande och sänkt livskvalitet. Forskning visar att ju tidigare ditt barn eller din ungdom kan få kartläggning i sin respektive funktionsnedsättning desto snabbare kan hen och er familj få möjlighet till hjälp och förståelse för er situation. Detta minskar i sin tur oro och skapar bra förutsättningar till hållbar psykisk hälsa och god livskvalitet. I vissa fall kan man genom en neuropsykiatrisk utredning utesluta en diagnos som du som förälder och/eller andra personer som är involverade i barnomsorgen gått och funderat på. Oavsett om en neuropsykiatrisk utredning leder till diagnos eller inte är slutsatsen betydelsefull för ditt barns framtida utveckling.

På vår mottagning arbetar en barnpsykolog och en barn- och ungdomspsykiatriker som har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar. Våra metoder kännetecknas av en tydlig förankring i vetenskap och forskning.

Att tänka på inför en neuropsykiatrisk utredning - barn och ungdom

neuropsykiatriska funktionshinder
  • Utredningen görs i samband med ett antal besök där vissa besök förutsätter en obligatorisk fysisk närvaro på mottagningen. Andra kan med fördel genomföras genom vår onlinetjänst, som sker genom videosamtal.
  • Vanligtvis är utredningen uppdelad på fyra till sju dagar, med en aktiv total besökstid på ca åtta till tio timmar.
  • Vid utredning av barn ser vi gärna att båda föräldrarna är med vid minst ett av besöken.
  • Utredningens upplägg kan anpassas efter långresande.
  • Hela processen, från första besök till att utredningen är klar, tar vanligtvis fem till sex veckor.

Utredningen inleds med en genomgång av innehållet tillsammans med psykologen och eventuellt läkare. Ni som föräldrar får berätta om vilka förväntningar ni har på utredningen samt får information om vad en utredning innebär och på vilket sätt den kan hjälpa ditt barn och er familj. Klicka här för vår tjänst neuropsykiatrisk utredning – barn och ungdom

Ladda ner vår app

Klicka på en av ikonerna nedan för att ladda ner Aidera Psykiatri appen. Den är kostnadsfri. I appen kan du enkelt och snabbt boka in ett besök med en av våra specialister.