Neuropsykiatrisk utredning vuxen

Tillgänglighet och kontinuitet med våra specialister

Vi erbjuder neurospsykiatriska utredningar för både vuxna och barn. På Aidera Psykiatri arbetar specialistläkare inom allmänpsykiatri samt psykologer och psykoterapeuter som har lång och bred erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Vi är en privat psykiatrisk mottagning vilket innebär att vi erbjuder en privat utredning utan remiss och du slipper långa väntetider. På den här sidan förklarar vi lite kort vad en neuropsykiatrisk utredning innebär. 

Neuropsykiatriska diagnoser

De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD/ADD och Tourettes syndrom. De här diagnoserna hör till begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är inte ovanligt att en persons symtom kan uppfylla kriterier för flera olika neuropsykiatriska diagnoser. Vid en utredning hos oss på Aidera Psykiatri undersöker vi alltid om det finns fler och/eller andra diagnoser som orsakar de problem du har. Syftet är att erbjuda dig rätt behandling och att dina närstående ska få en bra förståelse för hur just du fungerar och vilket stöd du kan tänkas behöva. 

Neuropsykiatrisk utredning, Aidera Psykiatri

Vad innebär en neuropsykiatrisk utredning?

SJÄLVSKATTNING

Självskattning innebär att du själv får värdera (skatta) dina besvär med hjälp av olika skattningsskalor. Vi gör även en kartläggning av din sjukdomshistoria, social bakgrund och livssituation (det ingår i den bastutredning som oftast är gjord innan).

NEUROPSYKIATRISK INTERVJU

Det här innebär en intellektuell testning samt en läkarbedömning. 

ANHÖRIGINTERVJU

Under utredningen kommer du att få uppge en person, det kan vara en förälder, syskon, släkting, lärare eller någon annan närstående som kände dig under din uppväxt och som kan svara på frågor om dig och hur du fungerade som barn. En anhörigintervju är en viktig del av den neuropsykiatriska utredningen. 

RESULTAT

Utredningen avslutas genom att du får träffa utredaren där ni tillsammans går igenom resultaten. Du får den misstänkta diagnosen/diagnoserna antingen bekräftad eller utesluten. 

REKOMMENDATIONER

Vid erhållen diagnos erbjuder vi rekommendationer gällande behandling. Behandlingen kan påbörjas på vår mottagning omgående i direkt anknytning till avslutad utredning. 

REMISS

Om du inte önskar ha fortsatt kontakt med oss på vår mottagning efter utredningen utfärdar vi en remiss till den mottagning du önskar vända dig till. Ett neuropsykiatriskt utlåtande med beskrivning av utredningen och resultatet skickas till dig samt till den mottagning du valt. 

”Fint personligt bemötande och oerhört professionellt. Jag har gjort en neuropsykiatrisk utredning hos Aidera Psykiatri och är mycket glad att jag hittade hit. Att ha kunnat göra utredningen utan långa väntetider och utan stora luckor mellan tillfällena man ses har för mig varit en stor själslig lättnad. 

Vi erbjuder även neuropsykiatrisk utredning för barn och ungdom på vår psykiatriska mottagning. Läs mer här