Träffa en av våra specialister

Vi som arbetar på Aidera Psykiatri

På vår privata psykiatriska öppenvårdsmottagning arbetar legitimerade läkare , psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och logopeder. Här är ditt behov alltid i centrum och vår målsättning är att du ska få kontakt med oss så snabbt som möjligt. Du kan träffa oss på vår mottagning på i Stockholm eller online. Oavsett vilket är du varmt välkommen! 

Sjuksköterskor

Ann-Sofie Joona, Aidera Psykiatri medarbetare

Ann-Sofie Joona - leg. sjuksköterska och mottagningssköterska

Ann-Sofie Joona är legitimerad sjuksköterska sedan 20 år tillbaka med en specialist kompetens inom psykiatri. Hon har 15 års erfarenhet inom psykiatrin med en spetskompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har gått en rad olika utbildningar, bland annat MI, lösningsfokuserad samtalsteknik, KBT inom sömn med mera. Samt att hon är utbildad för att hålla i Beardslees familjeinterventioner. Hon är även utbildad barnskötare och är vår mottagningssköterska.

Specialistläkare

Lira Wegner

Lira Wegner - leg. läkare och specialist inom vuxenpsykiatri

Lira Wegner – grundare till Aidera Psykiatri, legitimerad läkare och specialist inom vuxenpsykiatri. Lira har stor erfarenhet inom behandling av patienter med svåra funktionsnedsättningar såsom akuta och kroniska psykoser, Aspergers syndrom, autismspektrumstörning och organiska hjärnskador. 

Psykologer

Lena Gyllenman

Lena Gyllenman - leg. psykolog och STP-psykolog i neuropsykologi

Lena Gyllenman är legitimerad psykolog och utbildad beteendeanalytiker, STP-psykolog i neuropsykologi. Hon har erfarenhet av att arbeta som psykolog  bl a inom första linjen psykisk ohälsa för barn och ungdomar, skolan, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomshabilitering.

Anna Sahlström

Anna Sahlström - leg. psykolog och STP-psykolog

Anna Sahlström är förskollärare, legitimerad psykolog och STP-psykolog. Anna arbetar med evidensbaserad psykologisk behandling med allmän psykisk ohälsa. Hon utför också neuropsykologiska bedömningar/utredningar, skolpedagogisk rådgivning / föräldrastöd samt psykologisk behandling för skola, föräldrar och barn, vad det gäller barn som av olika anledningar inte vill, eller kan gå i skolan.

Rehabilitering - fokus på livsstil och kost

Marina Arwand, Aidera Psykiatri, Våra medarbetare

Marina Arwand - livscoach med fokus på livsstil och kost

Marina Arwand arbetar som livscoach med inriktning på beteendeförändring gällande livsstil, träning och kost. Marina kan hjälpa dig som går igenom en behandling och rehabilitering vad gäller bland annat utmattningssyndrom, ångest, stress och ätstörningar.