Läkarutlåtande

Vi utför läkarutlåtande

Våra läkare på Aidera Psykiatri har lång och stor erfarenhet med att utfärda läkarutlåtande och läkarintyg vid ansökan eller prövning om:

  • Personlig assistans och andra LSS-insatser enligt 9§
  • Bilstöd och parkeringstillstånd
  • Färd- och riksfärdtjänst
  • Godmanskap/förvaltarskap
  • Hälsotillstånd vid handläggning av familjerättsärenden; vårdnad, boende, umgänge m.m. Vi samarbetar även med barnpsykologer och terapeuter
  • Hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder
  • Hälsotillstånd i ärende om körkortsinnehav
  • Aktivitetsersättning, sjukersättning eller andra försäkringsmedicinska ärenden vid nedsatt arbetsförmåga

Läkarutlåtande för assistansersättning

På Aidera Psykiatri utfärdar vi läkarintyg vid ansökan om personlig assistans och andra LSS-insatser. Vi har lång och stor erfarenhet och vet vad som krävs för att utfärda ett läkarutlåtande som beskriver och åberopar dina grundläggande behov.  

När Försäkringskassan ska bedöma om en person har rätt till statlig assistansersättning behöver de ett läkarutlåtande med bl.a. följande information; diagnos, funktionsnedsättning samt aktivitetsbegränsning. Personen ska tillhöra någon av personkretsarna i LSS och att hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka. På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om vem som har rätt till assistansersättning. Till Försäkringskassans sida 

Varje person är unik och därför är vårt arbete individanpassat, även vid ett läkarutlåtande. Kontakta oss om du behöver hjälp med ett läkarintyg för assistansersättning så bokar vi in en tid tillsammans. 

 

Lira Damirova, leg. specialistläkare

Lira Wegner - leg. specialistläkare

Lira Wegner är grundare av Aidera Psykiatri och arbetar som legitimerad läkare och specialist i allmänpsykiatri med svensk läkarlegitimation. Hon har arbetserfarenhet inom rättspsykiatri och samarbete med frivården samt kriminalvården. Lira har även god kunskap och kompetens inom beteende- och personlighetsstörningar. 

Kontakta oss för ett läkarutlåtande >>