kbt

Vad är KBT - kognitiv beteendeterapi?

Vad är KBT? Kognitiv Beteendeterapi är en form av psykoterapi  som innebär behandling av psykiska besvär genom samtal. Våra psykoterapeuter på Aidera Psykiatri kan erbjuda dig KBT-behandling. Kontakta oss och boka tid på vår privata psykiatriska mottagning, i Stockholm eller online.

KBT-behandlingen grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Behandlingen handlar om vad du tänker och vad du gör i olika sammanhang. Exempelvis; hur du fungerar med din omgivning, ditt sätt att tolka situationer, hur du reagerar och om det kan finnas bättre sätt att hantera dessa situationer på.

Ordet ”beteende” inkluderar här kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser samt specifika handlingar som påverkar dig och din omgivning. Fokus i en KBT-behandling ligger framför allt på samspelet mellan dig och din omgivning i nuet men man tar även hänsyn till att vissa problem kan ha sin uppkomst i tidiga relationer och erfarenheter då detta kan öka förståelsen.

En KBT-behandling har visat sig vara effektiv när det gäller behandling av en mångfald olika psykiska problem. Den går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv. Behandlingen syftar till att du ska kunna förändra din vardag och må bättre på sikt.

Hur går en KBT-behandling till?

En behandling inleds med en beteendeanalys. Tillsammans med din terapeut går vi igenom bakgrunden till varför du har sökt terapi. Det innebär en kartläggning av samspelet mellan dig som individ och din omgivning i nuet som syftar till att klargöra orsakerna till dina problem.

Beteendeanalysen tar stor hänsyn till att varje individ är unik. Om du har sökt en KBT-behandling så innebär det oftast att du önskar få till en förändring. I behandlingen ser vi över de symtom som du upplever och det som motiverar dig till att göra en förändring.

KBT-behandlingen hjälper dig när dina negativa känslor och konsekvenser behöver bytas ut för att skapa nya positiva känslor. Denna process sker över tid tillsammans med vår terapeut. En KBT-behandling utgår ifrån dina problem och upplevelser eller om det handlar om familjeterapi så utgår vi från flera personers problem och upplevelser.

Kontakta oss och boka tid på vår privata mottagning i Stockholm eller online. 

Vad är KBT - kognitiv beteendeterapi?

Fakta om KBT

  • KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi
  • En form av psykoterapi som har fokus på att förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv och får dig att förändra din vardag och må bättre på sikt
  • Behandling av psykiska besvär genom samtal

Ladda ner vår app

Klicka på en av ikonerna nedan för att ladda ner Aidera Psykiatri appen. Den är kostnadsfri. I appen kan du enkelt och snabbt boka in ett besök med en av våra specialister.