istdp

ISTDP - Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

Aidera Psykiatri kan nu erbjuda ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, en modern affektfokuserad psykoterapimetod. Metoden bygger på anknytningsteori och psykodynamisk teori. Det är ett stort fokus på dina känslor eller frånvaron av dina känslor under behandlingen. Utöver fokus på känslorna uppmärksammas även dina tankar och eventuella ångestsymtom. Med ISTDP metoden har vi fokus på här och nu, men under behandlingen kan även tidigare händelser i livet komma upp.

Här kan du boka en ISTDP behandling på Aidera Psykiatri. Du kommer att få träffa vår terapeut Gabriella Innerstedt Skoglund som är en av de få terapeuter i vårt land att erbjuda den här metoden. 

Vad innebär en behandling med ISTDP?

Metoden har ett tydligt känslofokus och kan därför känna energikrävande. Terapin anpassas dock alltid efter ditt behov och önskemål. Syftet är att skapa bättre självförståelse och utveckla acceptans, både i relation till dig själv och andra. Vi arbetar även med att hitta strategier för att hantera det som är jobbigt och hjälper dig att få bättre kontakt med dina känslor.

Våra känslor bär på viktig information och vi gynnas av att kunna uppleva och uttrycka de. När vi är i kontakt med våra känslor är vi i bättre kontakt med oss själva, våra behov och förhoppningar, samt med andra människor runt omkring oss.

ISTDP är en känslofokuserad terapiform som utvecklades under sjuttio- och åttiotalet av den kanadensiske terapeuten Habib Davanloo. Davanloo var missnöjd med hur långsamt förändring skedde inom dåvarande psykoterapeutiska modeller, och började experimentera med mer tidseffektiva sätt att samtala på. När han så småningom presenterade resultaten av sina experiment och började lära ut modellen så kallade han den för Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). 

ISTDP

Fakta om ISTDP

  • En modern affektfokuserad psykoterapimetod
  • Känslor eller frånvaron av känslor är ett stort fokus i behandlingen
  • Syftet är att skapa bättre självförståelse och utveckla acceptans, både i relation till dig själv och andra
  • Utvecklades under sjuttio- och åttiotalet av den kanadensiske terapeuten Habib Davanloo
  •