depression

Lider du av depression?

Hos oss på Aidera Psykiatri kan du få hjälp med att hitta rätt behandlingsalternativ om du lider av depression tack vare våra specialister. Vi erbjuder individanpassade och effektiva behandlingar mot depression och du kan enkelt boka tid på vår psykiatriska mottagning i Stockholm eller online via vår app. 

Nästan varannan kvinna och var fjärde man drabbas någon gång under sitt liv av en depression. Visste du till exempel att depression räknas som en av vår tids stora folksjukdomar? Det innebär att depression är en vanlig orsak till sjukskrivning idag.

När man får diagnosen depression visar man upp flera av de symtom som signalerar depression samtidigt som dessa symtom gör att man har svårt att fungera som vanligt i livet. Vanliga symtom som kan visa på att man har en depression är:

 • Nedstämdhet
 • Påtagligt minskat intresse/minskad glädje i livet
 • Avsevärd viktnedgång eller viktuppgång
 • Sömnlöshet eller hypersomni
 • Psykomotorisk agitation eller hämning
 • Trötthet och brist på energi
 • Känsla av värdelöshet eller skuldkänslor
 • Minskad koncentrations- eller tankeförmåga
 • Återkommande döds- eller självmordstankar

Stöd och behandling mot depression

Det är viktigt att du får professionell hjälp om du lider av depression då du snabbare kan bli bättre med rätt stöd och behandling. Vilken behandling du får beror på vilken typ av depression du lider av, hur svår den är och hur just din livssituation ser ut. 

Man brukar dela upp depression i olika svårighetsgrader och de olika graderna är lindrig, medelsvår eller svår. Det är också viktigt att förstå att en depression är olika hos olika personer och det är därför som det är viktigt med en behandling som är anpassad efter dig och ditt behov och önskemål.

Även du som anhörig påverkas när någon nära och älskad person mår dåligt och har drabbats av av sjukdomen depression. Läs mer om hur du som anhörig kan få stöd och hjälp. 

Depression

Fakta om depression

 • Är en av vår tids stora folksjukdomar
 • Nästan varannan kvinna och var fjärde man drabbas någon gång under sitt liv av en depression
 • Kräver olika behandlingsalternativ
 • Är förstämningssjukdomarnas vanligast förekommande form
 • Brukar delas upp i tre svårighetsgrader; lindrig, medelsvår eller svår 
 • Kan förekomma som en fas av manisk-depressiv sjukdom, dvs. bipolär sjukdom

Ladda ner vår app

Klicka på en av ikonerna nedan för att ladda ner Aidera Psykiatri appen. Den är kostnadsfri. I appen kan du enkelt och snabbt boka in ett besök med en av våra specialister.