depression

Lider du av depression?

Hos oss på Aidera Psykiatri kan du som är 18 år och äldre få hjälp med att hitta rätt behandlingsalternativ om du lider av depression. Det finns bra och effektiva behandlingar mot depression. Boka tid på vår psykiatriska mottagning i Stockholm eller Online via vår app. 

Nästan varannan kvinna och var fjärde man drabbas någon gång under sitt liv av en depression. Depressionen räknas som en av vår tids stora folksjukdomar och är en vanlig orsak till sjukskrivning.

För att få diagnosen depression har man fler symtom samtidigt samt att dessa symtom gör att man har svårt att fungera som vanligt i livet. De vanliga symtomen på depression är:

 • Nedstämdhet
 • Påtagligt minskat intresse/minskad glädje i livet
 • Avsevärd viktnedgång eller viktuppgång
 • Sömnlöshet eller hypersomni
 • Psykomotorisk agitation eller hämning
 • Trötthet och brist på energi
 • Känsla av värdelöshet eller skuldkänslor
 • Minskad koncentrations- eller tankeförmåga
 • Återkommande döds- eller självmordstankar

Behandling av depression

Det är viktigt att du får professionell hjälp om du lider av depression. Med rätt stöd, hjälp och behandling kan du snabbare bli bättre. Vilken behandling man väljer beror på vilken typ av depression du lider av och hur svår den är. 

Man brukar dela upp depression i olika svårighetsgrader; lindrig, medelsvår eller svår. Det är också viktigt att förstå att en depression är olika hos olika personer. Det är därför viktigt med en behandling som är anpassad efter den enskildes behov och önskemål.

Även anhöriga påverkas när någon de är nära och älskar mår dåligt och har drabbats av sjukdomen depression. Läs mer om hur du som anhörig kan få stöd och hjälp. 

Vi erbjuder bl.a. föreläsningar om depression för dig som är anhörig. Mer om våra föreläsningar.

Depression

Fakta om depression

 • En av vår tids stora folksjukdomar
 • Nästan varannan kvinna och var fjärde man drabbas någon gång under sitt liv av en depression
 • Kräver olika behandlingsalternativ
 • Är förstämningssjukdomarnas vanligast förekommande form
 • Brukar delas upp i tre svårighetsgrader; lindrig, medelsvår eller svår 
 • Kan förekomma som en fas av manisk-depressiv sjukdom, dvs. bipolär sjukdom

Ladda ner vår app

Med vår app kan du som är 18 år och äldre få hjälp med diagnostisering, bedömning, terapi och behandling av våra läkare och psykologer via videosamtal, oavsett var du befinner dig. Du kan själv boka dina tider, kommunicera med oss samt bestämma om du vill träffa vår specialist på vår mottagning eller digitalt via videosamtal