Sök
Stäng denna sökruta.

Basutredning

En individanpassad utredning

På vår privata psykiatriska mottagning i Stockholm erbjuder vi basutredningar. Våra specialister på Aidera Psykiatri samlar in fakta från din sjukdomshistoria, vilket innebär en anamnesupptagning. Målsättningen är att  kartlägga de besvär du vill ha hjälp med samt att planera för en fortsatt behandling enligt dina behov med eventuell utökad utredning. En basutredning består till stor del av självskattning och intervjuer. Intervjuerna  är uppdelade i två delar. 

Hur går en basutredning till?

  • Vid ditt första besök får du träffa en psykoterapeut eller specialistläkare som genomför särskilda skattningar. Självskattning innebär att du själv får värdera/skatta dina besvär med hjälp av olika skattningsskalor. Du svarar på dessa antingen hemma, innan ditt besök, eller på mottagningen.
  • Sedan utförs en diagnostisk intervju med förutbestämda frågor, enligt en manual. Du får då hjälp att kartlägga din sjukdomshistoria, sociala bakgrund och livssituation.
  • I den andra delen träffar du vår specialistläkare i allmänpsykiatri. Ni går igenom dina skattningsresultat, resultatet av den diagnostiska intervjun samt din sjukdomshistoria. Vår specialistläkare ställer diagnos och ordinerar eventuell medicinering och behandling.
  • Vid behov av en utökad utredning kommer vår specialistläkare att informera dig om det.
Individanpassad utredning, Basutredning, Privat psykiatrisk mottagning Stockholm, Aidera Psykiatri

Kort om basutredning

  • Kartläggning av din sjukdomshistoria, sociala bakgrund och livssituation
  • Självskattningar och intervjuer
  • Diagnostisering samt vid behov ordinering av medicin och behandling
  • Eventuell fortsatt utredning, läs mer om neuropsykiatrisk utredning
  •