Basutredning

En individanpassad utredning

När du kontaktar oss på Aidera Psykiatri kan du välja om du önskar göra en basutredning. När vi utför en basutredning samlar vi in fakta från din sjukdomshistoria, dvs. en anamnesupptagning. Vi kartlägger de besvär du vill ha hjälp med samt planerar för fortsatt behandling enligt dina behov med eventuell utökad utredning. En basutredning består till stor del av självskattning och intervjuer. Intervjuerna  är uppdelade i två delar. 

Hur går en basutredning till?

  • Vid ditt första besök får du träffa en psykoterapeut, underläkare eller specialistläkare som genomför särskilda skattningar. Självskattning innebär att du själv får värdera (skatta) dina besvär med hjälp av skattningsskalor. Du kan göra detta antingen hemma eller på mottagningen tillsammans med din behandlare
  • Sedan utförs en diagnostisk intervju där frågorna är förbestämda och ställs enligt en manual. Du får då hjälp att kartlägga din sjukdomshistoria, sociala bakgrund och livssituation
  • I den andra delen träffar du vår specialistläkare i allmänpsykiatri som går igenom skattningsresultatet, resultatet av den diagnostiska intervjun och din sjukdomshistoria samt ställer diagnos och ordinerar medicinering och behandling
  • Vid behov av eventuell ökad utredning kommer du att informeras om det 
Basutredning

Kort om basutredning

  • Kartläggning av din sjukdomshistoria, sociala bakgrund och livssituation
  • Självskattningar och intervjuer
  • Diagnostisering samt vid behov ordinering av medicin och behandling
  • Eventuell fortsatt utredning, läs mer om neuropsykiatrisk utredning  
  •