Anhörigstöd

Stöd till dig som anhörig

När en person drabbas av psykisk ohälsa påverkas du som nära anhörig. Som närstående tar du på dig rollen att vara ett stöd för den som är sjuk. Och det är viktigt att även du, som nära anhörig, får stöd individuellt och/eller i grupp för att hjälpa och underlätta din situation, såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Psykisk ohälsa kan innebära såväl psykisk sjukdom som psykisk funktionsnedsättning. Psykiska sjukdomar kan exempelvis vara förstämningssyndrom som depression och mani, ångestsyndrom, neuropsykiatriska diagnoser som autism eller adhd och ätstörningar.

Vi kan hjälpa dig

Hos oss på Aidera Psykiatri kan du som anhörig få hjälp att hitta rätt behandling till den som är psykisk sjuk genom att snabbt få träffa en eller flera av våra specialister inom psykiatri.

Vi erbjuder även stöd och hjälp till dig som nära anhörig i form av rådgivning, samtal, utbildning, föreläsningar med mera. Som anhörig kan även du boka in en tid med en av våra specialister på vår mottagning i Stockholm eller online. 

Anhörigstöd, Aidera Psykiatri

Att tänka på som anhörig

  • Håll kontakten. Fråga hur personen mår.
  • Lyssna. Ibland behöver man inte sägas så mycket för att vara ett stöd. Att lyssna aktivt är ett viktigt stöd.
  • Läs på om psykisk ohälsa. Visa att du förstår att det är en sjukdom på riktigt och att du tar den på allvar.
  • Hjälp till praktiskt. För den som är sjuk kan det vara till stor hjälp att få hjälp med att få ihop livet rent praktiskt.

Ensam är inte alltid stark och för att bli frisk är det viktigt att ha stöd och få förståelse från sina nära och kära.

Få anhörigstöd

Med vår app kan även du som anhörig ta kontakt med våra specialister och få hjälp, oavsett var du befinner dig. Klicka på en av ikonerna nedan för att ladda ner vår app.