ångest och oro

Få hjälp att hantera din ångest och oro

Om du har ångest och vill få hjälp kan du boka tid på vår psykiatriska mottagning i Stockholm eller online via vår app.

Väldigt kort kan man förklara att ångest är en rädsla för ett overkligt hot. En fara som egentligen inte finns. Men även om det är ofarligt så skapar den en obehaglig reaktion i kroppen. 

Ångest initieras av inre och/eller yttre utlösande stimuli. De inre kan innebära att du har jobbiga tankar, ökad puls, hjärtklappning eller överdriven svettning och en känsla av att tappa kontrollen. De här kroppsliga förnimmelserna feltolkas av hjärnan som något farligt. Hjärtklappning tolkas som att ditt hjärta kommer att stanna eller att luften inte räcker till.  Det kanske känns som att du kommer att svimma. De yttre faktorerna som utlöser  din ångest kan vara stress, tidigare trauma, konflikter m.m.

Många som upplever ångest är rädda för att uppleva det igen. Om du har varit med om det så kanske du försöker undvika att det ska hända igen genom att ändra på din livsstil. Du undviker platser som förknippas med din ångest, isolerar dig, slutar träffa folk, låter bli att åka buss etc. Den här nya livsstilen  kan bli ett stort handikapp för dig istället för att det hjälper dig.

Kan jag bli fri från min ångest?

Det är viktigt att förstå att ångest är ofarligt och att du dels kan lindra den själv samt även få professionell hjälp om du behöver.

Genom genom fysisk träning och då gärna lite tuffare konditionsträning så att man får upp pulsen, kan du lindra din ångest. Det hjälper till att minska utsöndringen av stresshormonet kortisol i kroppen samt befrämjar produktionen av hormoner som vi mår bra av, som serotonin, dopamin, noradrenalin och endorfiner.

Att praktisera mindfulness hjälper också. Genom att rikta uppmärksamheten till nuet, i stället för att låta tankarna fara iväg, uppstår ett lugn i kroppen. 

Det finns även professionell hjälp att få när man lider av ångestsyndrom. Psykoterapi  kan vara ett bra stöd och hjälp på vägen. Den form av terapi som främst rekommenderas är kognitiv beteendeterapi (KBT). Ibland behöver man även få läkemedelsbehandling vid ångestbesvär. 

Hos oss på Aidera Psykiatri kan du få hjälp med att hitta rätt behandlingsalternativ om du lider av ångest. Boka tid på vår mottagning i Stockholm eller online via vår app.

Ångest

Fakta om ångest

  • Ångest är inte farligt men det skapar en obehaglig reaktion i kroppen. Det yttrar sig på olika sätt och initieras av inre och/eller yttre utlösande stimuli.
  • Inre faktorer kan vara jobbiga tankar, ökad puls, hjärtklappning eller överdriven svettning och en känsla av att tappa kontrollen
  • Yttre faktorer kan vara stress, tidigare trauma, konflikter m.m.
  • Fysisk träning, mindfulness och psykoterapi, framförallt KBT är några bra verktyg mot ångest.

Ladda ner vår app

Klicka på en av ikonerna nedan för att ladda ner Aidera Psykiatri appen. Den är kostnadsfri. I appen kan du enkelt och snabbt boka in ett besök med en av våra specialister.