Våra tjänster

Kontakta oss för en första bedömning

Oavsett vad du söker för hos oss, kommer någon av våra läkare, psykologer eller sjuksköterskor göra en första bedömning av din problematik. Du kan börja din kontakt med oss genom att:

  • Boka tid för en 30 minuter konsultation på telefon.
  • Boka tid för ett nybesök hos läkare eller psykolog, 60 eller 90 minuters, för att få en första bedömning av din problematik. Efter detta besök kommer den läkare/psykolog du träffat, tillsammans med dig se över en utrednings- och behandlingsplan som är individuellt anpassad för dig. 
  • När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår  hemsida eller ringer oss kommer en första bedömning att göras av vår mottagningssköterska.
  • Du kan också boka direkt i vår app Aidera Psykiatri för en konsultation eller bedömning och då kommer du i kontakt direkt med en läkare eller psykolog. 

Boka tid för en 30 minuter konsultation på telefon

Du kan rådfråga och ställa frågor till en läkare, psykolog eller sjuksköterska beroende på vad din problematik handlar om. Vid en första konsultation och bedömning kan du ställa frågor om medicinering av psykofarmaka, utredningar du gjort eller skulle vilja göra. Du kan få råd om sjukdomar och behandlingsalternativ samt bedömning av redan insatt behandling och förslag på andra alternativ på grund av biverkningar, utebliven eller otillräcklig effekt. Om du hellre önskar en mer genomgripande och omfattande diskussion för din problematik kan du boka nybesök hos läkare eller psykolog direkt på 90 minuter. 

Kartläggning, bedömning och utredning

För de flesta legitimerade sjukvårdsprofessioner innebär kartläggning och bedömning att du får svara på frågor, fylla i skattningsformulär och olika typer av frågeformulär. Detta görs för att på ett strukturerat sätt kunna ringa in och utesluta symtom och sjukdomsbilden så att du kan få rätt utredning och behandling. En utredning anpassas  individuellt efter vad som framkommit i  kartläggningen/ bedömningen. En vanlig utredningsgång är att man får ta blodprover och göra en läkarundersökning. Beroende på vad som framkommer får du träffa en psykolog som kan göra olika typer av psykologisk testning eller en arbetsterapeut som gör en arbetsterapeutisk bedömning gällande din funktionsgrad i vardagen. När utredningen är klar får du, efter det som framkommit, en riktad behandling för just dina svårigheter och dina problem. Behandling kan bestå av läkemedels- och / eller psykologisk behandling eller träning av olika slag.

Våra behandlingar

Ladda ner vår app

Klicka på en av ikonerna nedan för att ladda ner Aidera Psykiatri appen. Den är kostnadsfri. I appen kan du enkelt och snabbt boka in ett besök med en av våra specialister.