adhd

Vad är ADHD och hur kan jag få hjälp?

Hos oss på Aidera Psykiatri kan du få hjälp med att gå igenom en neuropsykiatrisk utredning, få en diagnos samt få hjälp med rätt behandlingsalternativ. Boka tid på vår privata psykiatriska mottagning i Stockholm eller online via vår app.

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den påverkar din förmåga att koncentrera dig, styra och kontrollera ditt beteende. Den kan också påverka hur aktiv eller intensiv du är som person dock har detta ingenting med intelligens att göra utan det handlar om hur hjärnan och nervsystemet fungerar.

Kärnsymtom för ADHD: 

  • Ouppmärksamhet
  • Hyperaktivitet
  • Impulsivitet

Oftast debuterar ADHD i barndomen men kan även upptäckas senare i vuxenlivet.  Det finns några tidiga tecken på ADHD, dessa är är bl.a. följande: spädbarnskolik, ökad förekomst av öroninfektion, sämre att krypa, klumpig motorik samt senare språkutveckling. Den här symtombilden kan ändras vid vuxen ålder. Då kan t.ex.  hyperaktivitet övergå i rastlöshet, den fysiska impulsiviteten till verbal impulsivitet och ouppmärksamheten kan visa sig genom svårigheter att koncentrera sig på arbetet och att slutföra arbetsuppgifter.

Att ha ADHD som vuxen

Det är viktigt att få professionell hjälp om du misstänker att du eller en nära anhörig har ADHD. Vilken hjälp och stöd man får beror på vilken form av adhd man diagnostiseras med genom en neuropsykiatrisk utredning. 

Hos oss på Aidera Psykiatri kan du få hjälp genom att snabbt få träffa en specialist inom vuxenpsykiatri för att komma igång med en utredning. Boka tid på vår psykiatriska mottagning i Stockholm eller online via vår app.

Även anhöriga påverkas när någon de är nära och älskar har diagnosen adhd. Läs mer om hur du som anhörig kan få stöd och information av oss.

Vi erbjuder bland annat föreläsningar om ADHD för dig som är anhörig. Mer information om våra föreläsningar.

adhd

Fakta om ADHD

  • ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • Betyder uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning
  • Finns i tre olika former; kombinerad form, huvudsakligen ouppmärksam form samt huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form
  • Den debuterar oftast i barndomen men kan även upptäckas senare i vuxenlivet.

Ladda ner vår app

Med vår app kan du få hjälp med diagnostisering, bedömning, terapi och behandling av våra läkare och psykologer via videosamtal, oavsett var du befinner dig. Du kan själv boka dina tider, kommunicera med oss samt bestämma om du vill träffa vår specialist på vår mottagning eller digitalt via videosamtal